Odborné besedy

Odborné besedy probíhají v rámci skupinového poradenství a slouží především k získání nových znalostí a zkušeností. Přednášejícími jsou nevidomí i vidící odborníci na daná témata.

Pro pravidelné informace o chystaných besedách se můžete přihlásit k elektronickému zasílání pozvánek na aktuální akce. Klientům je na vyžádání poskytnut doprovod od MHD do Poradenského centra a zpět.

Akce jsou přednostně určeny osobám se zrakovým postižením, vidící osoby se mohou účastnit jako doprovod.

V roce 2022 jsme uskutečnili tyto besedy:

Rodičovství bez zraku

Diskuzní online setkání se speciální pedagožkou PhDr. Kateřinou Kavalírovou, autorkou publikace „Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti“ o tom, co přináší rodičovství bez zraku od narození do nástupu do školních zařízení.

Na úřad bez obav

Diskuzní online setkání s právní poradkyní Mgr. Nicol Fryčovou o průběhu řízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku od prvního kroku až po případnou správní žalobu.

Haptické mapy v praxi aneb Prahou s mapou

Workshop s lektory Ateliéru asistivních technologií Střediska ELSA Mgr. Petrem Červenkou a Mrg. Radkem Seifertem o způsobu, jak si pomocí hmatové mapy naplánovat procházku na Slovanský ostrov a jak ji také v praxi uskutečnit.

Čečova metoda a arteterapie

Beseda a workshop seznamující s metodou originální haptické malby v ateliéru nadace Artevide.

Periodika určená nevidomým a slabozrakým čtenářům

Diskuzní setkání s Mgr. Radkem Seifertem a Mgr. Danielou Thampy, členkou redakce časopisu Zora o obsahu, formátu, přístupnosti a dostupnosti periodik pro čtenáře se zrakovým postižením.

Rodičovství bez zraku II

Diskuzní online setkání se speciální pedagožkou a maminkou se zrakovým postižením PhDr. Kateřinou Kavalírovou o tom, co přináší rodičovství předškolních a školních dětí a jak zvládnout spolupráci se školou či školkou.

 

V roce 2021 jsme uskutečnili tyto besedy:

Haptické mapy v praxi aneb Prahou s mapou

Beseda s lektory Ateliéru asistivních technologií Mgr. Radkem Seifertem a Mgr. Petrem Červenkou o způsobu, jak si pomocí hmatové mapy naplánovat výlet a jak ho také v praxi uskutečnit. Procházka do oblasti Újezdu a Kampy a ověření představy získané na základě mapy přímo v terénu.

Jak být sebejistým a pohodovým rodičem

Beseda s psycholožkou Mgr. Pavlou Kouckou o uvolněném rodičovství, hledání rovnováhy mezi bezpečností a svobodou dítěte, přijímání pomoci od okolí a o práci s vlastními pochybnostmi a obavami.

Hodinky Apple Watch a nevidomí uživatelé

Beseda s lektorem Mgr. Radkem Seifertem o tom, co hodinky Apple Watch přináší lidem se zrakovým postižením, komu se vyplatí, komu ne, jaké jsou jejich hlavní funkce nebo nakolik fungují nezávisle na telefonu.

Co je a není diskriminace

Beseda s nevidomou lektorkou Mgr. Nicole Fryčovou o situacích, kdy se může člověk se zrakovým postižením cítit znevýhodněn a jak rozlišit, zda se jedná o diskriminaci nebo zda dané chování již za diskriminace považovat nelze a jak na tyto situace reagovat.

Okamžik se Zoomem?

Zkušební skupinová online schůzka s možností vyzkoušet si připojení v programu ZOOM. Poradenské centrum v reakci na epidemiologickou situaci (covid-19) zařadilo do svých plánů besedy a diskuzní setkání, která probíhají v online formě. Klientům byly poskytnuty informace o programu, instrukce k ovládání a podpora po telefonu během přihlašování a průběhu schůzky. 

Zpřístupňování památek nevidomým návštěvníkům

Online beseda, která volně navázala na prohlídku hmatového modelu Památníku na Vítkově v roce 2018. Mgr. Radek Seifert se během besedy zaměřil na téma proč cestovat beze zraku, cesta jako zážitek a zdroj poznání, přístupnost informací v cestovním ruchu, přístupnost památek a pomůcky na cestách.