Odborné besedy

Odborné besedy probíhají v rámci skupinového poradenství a slouží především k získání nových znalostí a zkušeností. Přednášejícími jsou nevidomí i vidící odborníci na daná témata.

Pro pravidelné informace o chystaných besedách se můžete přihlásit k elektronickému zasílání pozvánek na aktuální akce. Klientům je na vyžádání poskytnut doprovod od MHD do Poradenského centra a zpět.

Akce jsou přednostně určeny osobám se zrakovým postižením, vidící osoby se mohou účastnit jako doprovod.

V roce 2023 jsme uskutečnili tyto besedy:

Nebojte se datovky – úřadování snadno a rychle

Beseda s lektory práce s elektronickými pomůckami pro zrakově postižené Martinem Procházkou a Josefem Budzákem o tom, jak založit, nastavit a používat datovou schránku beze zraku. Pro velký zájem proběhla beseda zorganizovaná ve dvou termínech.

Haptické mapy v praxi aneb Prahou s mapou

Workshop s lektory Ateliéru asistivních technologií Střediska ELSA Mgr. Petrem Červenkou a Mrg. Radkem Seifertem o způsobu, jak v praxi využít haptické mapy přímo v terénu, tentokrát cestou na Bastion U Božích muk (Nové Město).

Exkurze v odborné učebně Střední zdravotnické školy 5. května

Exkurze do odborné učebny, kde se účastníci mohli seznámit interaktivní formou se zdravotnickými pomůckami a ošetřovatelskými výkony a sdílet s budoucími zdravotníky své zkušenosti v roli pacienta.

Otužování: Jak si zamilovat chlad“

Beseda s Vladimírem Komárkem, předsedou České otužilecké unie o tom, jak se otužovat a jak si to užívat, jaká je historie otužování a čím je pro nás přínosné.

 

V roce 2022 jsme uskutečnili tyto besedy:

Rodičovství bez zraku

Diskuzní online setkání se speciální pedagožkou PhDr. Kateřinou Kavalírovou, autorkou publikace „Nevidomí rodiče a jejich zkušenosti“ o tom, co přináší rodičovství bez zraku od narození do nástupu do školních zařízení.

Na úřad bez obav

Diskuzní online setkání s právní poradkyní Mgr. Nicol Fryčovou o průběhu řízení žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku od prvního kroku až po případnou správní žalobu.

Haptické mapy v praxi aneb Prahou s mapou

Workshop s lektory Ateliéru asistivních technologií Střediska ELSA Mgr. Petrem Červenkou a Mrg. Radkem Seifertem o způsobu, jak si pomocí hmatové mapy naplánovat procházku na Slovanský ostrov a jak ji také v praxi uskutečnit.

Čečova metoda a arteterapie

Beseda a workshop seznamující s metodou originální haptické malby v ateliéru nadace Artevide.

Periodika určená nevidomým a slabozrakým čtenářům

Diskuzní setkání s Mgr. Radkem Seifertem a Mgr. Danielou Thampy, členkou redakce časopisu Zora o obsahu, formátu, přístupnosti a dostupnosti periodik pro čtenáře se zrakovým postižením.

Rodičovství bez zraku II

Diskuzní online setkání se speciální pedagožkou a maminkou se zrakovým postižením PhDr. Kateřinou Kavalírovou o tom, co přináší rodičovství předškolních a školních dětí a jak zvládnout spolupráci se školou či školkou.